คลังเก็บป้ายกำกับ: แมลงภู่งาแกะ

เครื่องราง : แมลงภู่คำงาแกะทรงคุณค่าไทยใหญ่ ตัวเล็ก

แมลงภู่คำงาแกะ อุดเข็มทอง

แมลงภู่คำงาแกะ อุดเข็มทอง เป็นแมลงภู่งาแกะทรงคุณค่าไทยใหญ่ ตัวขนาดเล็กขนาด 1.3 c.m.

ตัวเล็กหายาก อุดเข็มทอง เนื้องามีอายุ +เลี่ยมทอง เด่นทางมหานิยมคนรักคนหลง อยู่ดีมีโชค ซื้อง่ายขายคล่อง ป้องกันภยันตรายทั้งปวง รวมทั้งคนที่คิด

ร้ายจะแพ้ภัยไปเอง ดับอวิชาการทำร้ายด้วยคุณไสย กันโจรภัยได้ ปกป้องคุ้มครองภัยที่จะกระทำต่อเด็กเล็ก เดินทางใกล้ไกล กัน ภูตผีและคนร้าย เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

ร้าน :คนเมือง ล้านนา…