คลังเก็บป้ายกำกับ: เกิดวันจันทร์

ท่านเกิดวันไหน คาถาบูชาดวงชะตาประจำวันเกิด

ท่านเกิดวันไหน

ท่านเกิดวันไหน คาถาบูชาดวงชะตาประจำวันเกิด

คาถาบูชาดวงชะตาประจำวันเกิด ท่านเกิดวันไหน (อิติปิโสแปดทิศ) คาถาบูชาดวงชะตาประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน พุทธคุณครบทุกด้าน เมตตามหานิยม คงกระพัน แก้โทษ ถอนพิษถอนคุณไสย

  • เกิดวันอาทิตย์ คาถาว่า “ อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ ” (สวดวันละ 6 จบ) ชื่อ นารายณ์แปลงรูป ซึ่งใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
  • เกิดวันจันทร์ คาถาว่า “ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา ” (สวดวันละ 15 จบ) ชื่อ กระทู้เจ็ดแบก ซึ่งใช้ทางคงกระพันชาตรี ประจำอยู่ทิศบูรพา (ตะวันออก)
  • เกิดวันอังคาร คาถาว่า “ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง” (สวดวันละ 8 จบ) ชื่อ ฝนแสนห่า ซึ่งใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)
  • เกิดวันพุธกลางวัน คาถาว่า “ ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท ” (สวดวันละ 17 จบ) ชื่อ นารายณ์กลืนสมุทร ซึ่งใช้ทางเสกปูนสูญฝี ประจำอยู่ทิศทักษิณ (ใต้)
  • ส่วนเกิดวันพุธกลางคืน คาถาว่า “ คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ ” (สวดวันละ 12 จบ) ชื่อ นารายณ์พลิกแผ่นดิน ซึ่งใช้ทางปรับปรุงแก้ไข แก้ความผิด ประจำอยู่ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ)
  • เกิดวันพฤหัสบดี คาถาว่า “ ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ ” (สวดวันละ 19 จบ) ชื่อ นารายณ์ตรึงไตรภพ ซึ่งใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศประจิม (ตะวันตก)
  • เกิดวันศุกร์ คาถาว่า “ วา โธ โน อะ มะ มะ วา ” (สวดวันละ 21 จบ) ชื่อ ตวาดหิมพานต์ ซึ่งใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศอุดร (เหนือ)
  • เกิดวันสาร์ คาถาว่า “ โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ ” (สวดวันละ 10 จบ) ชื่อ นารายณ์คลายจักร ซึ่งใช้ทางถอดถอนคุณไสย ประจำอยู่ทิศหรดี(ตะวันตกเฉียงใต้)