คลังเก็บป้ายกำกับ: มนุษย์

เครื่องรางแมลงภู่คำงาแกะทรงคุณค่าไทยใหญ่ ตัวเล็ก2

แมลงภู่คำงา ขนาดหนึ่งจุดห้าเซนติเมตร

แมลงภู่คำงา เป็นแมลงภู่งาแกะทรงคุณค่าไทยใหญ่ ตัวขนาดเล็กขนาด 1.5 c.m. ตัวเล็กหายากแถวยัง อุดเข็มทอง เนื้องามีอายุ สวยงามสมบูรณ์บวกกับเลี่ยมทอง เด่นทางมหานิยมคนรักคนหลง

อยู่ดีมีโชค ซื้อง่ายขายคล่อง ป้องกันภยันตรายทั้งปวง รวมทั้งคนที่คิดร้ายจะแพ้ภัยไปเอง ดับอวิชาการทำร้ายด้วยคุณไสย กันโจรภัยได้ ปกป้องคุ้มครองภัยที่จะกระทำต่อเด็กเล็ก เดินทางใกล้ไกล กันภูตผีและคนร้าย เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

ร้าน :คนเมือง ล้านนา…