คลังเก็บป้ายกำกับ: ผ้าคลุมศพ

เครื่องราง ผ้ายันต์ค้าขาย ยุคต้น ครูบาต๋า

เครื่องราง ผ้ายันต์ค้าขาย

เครื่องราง ผ้ายันต์ค้าขาย วัดบ้านเหล่า ผ้ายันต์ค้าขาย ท่านก็ได้สร้างไม่เหมือนของสำนักใด ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ แต่ละผืนจะมีวิญญาณของหญิงสาวที่ตายโหง อยู่ในผ้านั้น

ผ้าจะทำด้วยผ้าคลุมศพจริงๆ ก็คือ คลุมศพทั้งตัว ดังนั้นจึงมีบางผืนที่มีรอยเลือดคราบน้ำเหลือง ครูบาต๋าเคยบอกกับศิษย์ว่าเวลาใช้ให้เปล่งเสียงออกมาเสมือนหนึ่งมีผู้ช่วยอยู่ตรงหน้า

ถ้าหากสำเร็จก็ไปทำบุญให้ จะได้บุญทั้งเขาและเรา ผืนนี้สวยสุดๆ

ร้าน :แดน เชียงใหม่…